logo1

Søknadsfristen for villreinjakt gjekk ut 1. april. Også i år har det kome inn mange fleire søknadar enn vi har tilgjengelege kort. Kvota blir vedteke på årsmøte i villreinutvalet 23. april, og tildeling av jakt blir ikkje gjort før midten av mai.

Alle utanbygds søkjarar som får tildelt jakt, eller kjem på reserveliste får beskjed om dette via e-post.

marit

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.