logo1

I samarbeid med NJFF Oppland og Skjåk jeger og fiskarlag arrangerar vi opplæringsjakt på villrein i Breheimen, frå tysdag 30. august til fredag 2. september. Målgruppa for kurset er unge mellom 16 og 26 år som har lite eller ingen erfaring med villreinjakt frå før. Det er 8 ledige plassar til kurset, påmelding og meir info finn du på heimesida til NJFF Oppland.

Reinsdyrjakt 2015

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.