logo1

Jaktkorta er klare til utlevering. Innanbygds kan hente sine kort på kontoret (blir ikkje sendt ut). Utanbygds får tilsendt kort i posten så snart alle naudsynte dokument er mottatt her.

Alle må levere kontrakt, samt at vi må sjå/få tilsendt kvittering på betalt jegeravgift for å få utlevert jaktkort.

Vi oppmodar alle jegerane om å ta seg ein tur innom kontoret vårt i Bismo for å få med seg eit knall oransje "headover multiplagg" gratis. Denne ser vi gjerne at blir flittig brukt under villreinjakta - det er viktig å vere godt synleg for andre jegerar i fjellet!


Villreinnord

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.