logo1

Fylgjande buer er låst opp til reinsjakta, og er disponible for jegerar fram til onsdag 14. september;

På nordområdet;

Storhøbue og Sveinbue (merk at Skarvedalshytta og Storvassbue ikkje  er ope!)

På søraust;

Sauhytta, Grønstorrbue og Sottjønnbue

På sørvest;

Glitterbue. Raudalsbue er ikkje låst opp så dersom ein har tenkt seg dit i starten av jakta - ta kontakt med oss og få med nykkel!

 

Info og observasjonar av rein blir lagt ut på http://reinheimen-breheimen.no/ 

Info til jegerane blir redusert i høve tidlegare år, for å prøve og redusere store jegerkonsentrasjonar rundt enkeltflokkar og få ei betre jaktutøving.

Elles minner vi om endring i grenser, jakttid, freda område og endring i overgangsavtale i Reinheimen, info og kart finn du her.

Vi ynskjer alle jegerane skitt jakt!

 

Facebukk 2

 

 

 

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.