logo1

Vi takkar for alle søknadar på villreinjakt som har kome inn! Også i år fekk vi MANGE fleire søknadar enn vi har kort.

Kvotene, samt eventuelle endringar i jaktreglar blir endeleg bestemt på årsmøte i villreinutvalet i slutten av april.

Berre dei som får tilbod om kort får tilsendt beskjed om dette per e-post i midten av mai.

breheimenflokk p.o.haugen

  • Sist oppdatert: onsdag 06 September 2017, 12:08:00.