logo1

Vi arbeider med å få på plass ny heimeside! Derfor vil det bli lite oppdateringar på denne sida før den nye er på plass.

Søknadsskjema på reinsjakt er ikkje klart før i februar, og det blir kunngjort på heimesida og facebook når det er høve til å sende inn søknadar.

Fordi vi arbeider med ny nettside må vi ha nokre skjema liggande "ope" for å arbeide med ny nettløysing. Eventuelle søknadar som kjem inn via skjema som ligg tilgjengelege, blir ikkje teke med i trekninga.

rein2011

 

 

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.