logo1
fiskeFå plassar i Norge har betre moglegheiter for jakt og fiske enn Skjåk. Her kan du observere alle fire hjorteviltartane våre på ein og same tur om du er heldig. Størrelse og kvalitet på dyra er svært bra. Skjåk Almenning sel jaktkort på villrein og småvilt til utanbygds etter søknad.
Når det gjeld fiske, har utanbygds nesten same rettar som innanbygds også til garnfiske - og vi har over 200 vatn og 250 km med fiskeelver samla på eit fiskekort!
  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.